ساختمان بتنی

مقدمه

در این متن مقاله سعی داریم با بیانی ساده به بیان برخی از اشتباهات اجرایی در ساختمان های بتنی  بپردازیم.

بسیاری از سرمایه های ملی کشور صرف ساختن ساختمان و بنا ها می شود. هرگونه سهل انگاری در طراحی محاسبات و اجرای ساختمان می تواند سبب خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در زمان وقوع حوادث طبیعی شود.

ادامه مطلب

سازمان نظام مهندسی کشور

مقايسه سير تحول وضع قوانين نظام مهندسي, از اولين آنها, يعني قانون نظام معماري و ساختماني, مصوب خرداد 1352 و اصلاحات بعدي آن, مصوب شهريور 1356; تا قانون نظام مهندسي ساختمان , مصوب 1371, كه 2 سال براي اجراي آزمايشي آن مدت تعيين شده بود.

ادامه مطلب

بتن ریزی

ویبره بتن چیست؟

برای درک بهتر باید در نظر داشت که در جریان ویبره زدن بتن چه اتفاقی رخ می دهد. در ویبره زدن بتن خواه به صورت کوبیدن خواه به صورت لرزاندن هدف اصلی حذف هوای محبوس در بتن است تا اینکه در یک مخلوط معین ، بافت حتی الامکان فشرده تشکیل شود. لذا تعریف فیزیکی آن عبارت است از کار انجام شده برای از بین بردن اصطکاک بین ذرات داخل بتن و به علاوه از بین بردن اصکاک بین بتن و سطح قالب و سطح میلگردها.

ادامه مطلب

بتن ریزی

بر اساس بند ۹-۷-۴-۹ مبحث نهم صفحه ۶۴

🔸 بتن ریزی در دال ها باید در یک جهت و به طور متوالی انجام شود. محموله های بتن نباید در نقاط مختلف سطح و به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند.

طبق محث دهم مقررات ملی ساختمان، اجرای تیر لانه زنبوری به عنوان عضو بابر جانبی (اتصال گیردار) در سیستم های قاب خمشی متوسط و ویژه، ممنوع می باشد.

مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسوول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاوردر مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند بر عهده دارد . ادامه مطلب