نوشته‌ها

طبق محث دهم مقررات ملی ساختمان، اجرای تیر لانه زنبوری به عنوان عضو بابر جانبی (اتصال گیردار) در سیستم های قاب خمشی متوسط و ویژه، ممنوع می باشد.